Občianske združenie Vlada Plulíka je dobrovoľným občianskym združením.
Podporujeme a organizujeme rozličné športové podujatia, súťaže a spoločenské
stretnutia, pri ktorých si spomíname na skvelého horolezca a vytrvalostného
športovca Vlada Plulíka.
Možnosti sponzoringu si môžete pozrieť v materiáli pre sponzorov: Sme vďační za každú pomoc.
material-pre-sponzorov
 
Údaje o občianskom združení:
Občianske združenie Vlada Plulíka
Adama Trajana 4834/25, 921 01 Piešťany
IČO: 42162122
Bankové spojenie:
Tatra banka
IBAN: SK65 1100 0000 0029 2283 9709
BIC (SWIFT) TATRSKBX